Genealogy in Pomerania,West and East Prussia.

East Prussia :
At the end of WWII,Warriors drawn by former rural county Lauenburg many Eastern Prussian treks .
Many children,older people have come to live through the rigors refrigeration, and Russians attacks whereas many populace was killed. There are several eyewitnesses who remember events of a past.

I know some reports,and could even ask where the deceased are buried.Some church records with death records are available to me.Hundred cases along church records are traded in the indicated Lauenburg range. If you are looking for the former family members Please send me an email.

mariuswicko@interia.pl

 1. Bartsch  Gertrud ,Karl aus Klein Maulen (LKKs45/57)
 2. Boy Anna geb Braun Hogendrof (SKKs 45/26)
 3. Ehlert Rosalie geb.Rückwart (LKKs45/76)
 4. Griehl Renate Hogendorf (LKKs45/82)
 5. Kramer Katharina geb.Tomahl aus Schön Damerau Kr. Braunsberg(LKKs45/30)
 6. Meier Christian  Fraunburg (LKKs45/65)
 7. Ruhnau August aus Braunsberg (LKKs45/77)
 8. Rückwart Rose Tolksdorf (LKKs 45/71)
 9.  Schwalke Johanne  aus Wittenberg  Kr.Braunsberg (LKKs45/67)
 10. Stadelbacher Doris aus Königsberg (LKKs45/83)
 11. Surny Auguste geb. Kowalski aus Braunsberg (LKKs 45/46)
 12. Tresp Bernhard   Guttstadt (LKKs45/29)
 13. Tamm Bertha geb.Hennig aus Sommerfeld (LKKs45/63)
 14. Weinert Christiane Kleisack Krs. Rösel (LKKS45/68)
 15. Wenuter Auguste (geb.Kranig) aus Heilsberg (LKKs45/80)

 

West Prussia:

1.Johannes Lux Rehhof (LKKs45/32)

 

 

From the Ruhr Area:

 1. Rudolf Maria geb.Wegner aus Gelsenkirchen(LKKs45/43)
 2. Würtz Johanne Margarete  aus Wanna-Eickel (LKKs45/50)

Documentation and Information Description of Family Names which I possess

 1. Adam C\10,C\12,E\17,H\35
 2. A.F E\27
 3. Adler G\24
 4. Adrian C\1
 5. Ahfeldt  A\18
 6. Ahrendt H\18
 7. Albrecht B\21,H\2
 8. Anzupaw F\12
 9.  Arendt I\6,I\12
 10. Arndt B\1,C\10,D\24 , G\25
 11. Aron shef D\1
 12. Artmann F\24 
 13.  Baatz A\3
 14.  Baek F\26
 15. Baitz H\20,H\36
 16. Baldt B\25
 17.  Balke C\38
 18. Bandemer A\15 ,A\68,A\92,A\23 x 2,B\16,C\61,
 19. Barmet A\100,C\9 ,E\5,B\12,E\4,E\6,C\16,C\45,G\4
 20. Baran C\13
 21. Barnkow A\43,D\12
 22. Bartke D\19
 23. Barz B\21
 24. Basilius D\11
 25. Baske F\6
 26.  Bauer-Baitz H\10
 27.  Bechtold B\28         
 28. Becker F\25
 29. Beer D\1
 30. Begik C\57
 31.  Behke A\55,C\13,A\36,A\43,A\45,A\56,A\59,A\64,A\78 ,B\14,B\15,B\24,B\34,C\17,C\28 ,D\15, F\72,F\73 ,G\36,I\15
 32. Bennke E\46
 33. Behrend A\74,A\2,C\24, H\18   
 34.  Below E\18,G\14,G\44
 35. Bensemer D\13
 36. Bentin A\25
 37. Bergemann C\58
 38. Bergunde C\2
 39. Berndt A\2 , E\37 ,F\55, B\6
 40. Bescholke H\21 
 41.   Beutler A\45
 42.  Bewersdorf H\12   
 43.  Biedermann E\7 , B\18, C\48 ,F\23, F\39  , H\46   
 44.  Biank E\43       
 45.  Bienga D\15
 46. Birr A\6  , C\12  , F\28, H\1
 47. Bischoff E\48
 48.  Bisky H\33 
 49.  Bjiok C\52
 50. Blank A\12  ,A\33, A\45, A\46 ,A\50, A\58, A\62,A\79,A\98,B\27,C\15 ,D\18,D\25,  E\33, G\35, I\1
 51. Blankenburg F\2
 52. Blaschke A\7 ,B\1,C\6  ,C\39,D\11,F\51,G\17,G\32
 53.  Bliß F\70,B\15,F\9 ,F\71,F\72, F\73,G\8, C\10,C\29,E\24,F\33
 54. Blum B\8,C\10,C\46,C\54,D\26,E\4, F\18,F\34, G\4 ,E\41
 55. Boeck G\30
 56. Bock A\8,A\10, A\11,A\14 x 2,A\20,A\22,A\33,A\34,A\41,A\42 ,A\44,A\48,A\50,A\55,A\59,A\61,A\63,A\65,A\68,A\70,A\73,       A\74 x 2, A\77,A\78,A\83,A\84,A\86,A\88,A\89,A\92,A\95,B\1,B\4,B\13,B\24,B\30,C\4,C\15, C\27,C\38,C\39,C\42,C\43,C\56,C\60,D\11,D\13,D\20,D\23, E\15,E\26,E\29, E\32, E\33,F\3,F\8, F\21, F\23, F\32, F\38,F\41,F\48,F\54,F\58,F\65,F\67,G\4, G\6,G\30,G\31,G\38,G\40,H\12,H\13,H\34,H\39
 57. Boer F\25
 58. Bogactke A\94  ,F\38,A\85,B\32, E\32 , E\44, A\25,  E\2 ,F\36,  G\21 ,H\28
 59. Bogda A\25,D\22,E\2,F\36,G\21,H\28
 60. Bohl A\16 x 2, E\5,E\15,G\35,H\5,H\26,H\52,I\1,
 61.  Bohm B\31, F\79
 62. Böhlke C\6
 63. Böhnke D\15,D\25
 64. Boik D\6,D\14,D\25,D\26
 65. Boike B\21,C\55,
 66. Boitz G\33
 67. Boldt F\74, F\82, G\7,H\19 
 68. Bolduan A\72
 69. Book H\4
 70. Borchardt A\35,  B\26, C\10, C\46,D\10, E\41,F\18
 71. Boryczewsky B\28 
 72. Bottin D\17
 73. Botzow A\59
 74. Boyke C\15 ,E \44 ,F\68
 75. Boy H\6
 76.  Brand B\26
 77. Brandt D\10
 78. Brandenburg C\9,  C\43,D\9,D\11, E\14 ,E\29 ,F\18 ,F\44 ,F\56 ,G\21, G\38
 79. Bräse D\19,G\30
 80. Braun G\45
 81.  v. Bredow   F\13
 82. Bresinsky F\16 
 83.   Bressel G\3
 84. Breßel H\9
 85.  Briesch H\13
 86. Brieschke A\44 ,F\66, G\34
 87. Bruhnke E\4,3G\40
 88. Brunke C\22,  C\31, C\4, 0E\45 ,F\6 , G\1
 89. Buhrke A\14,B\36
 90.  Bujack G\21
 91.  Bunow D\16
 92. Buttler A\1
 93. Butterbrodt D\2,E\46
 94.  Buschkowski H\48
 95. Büchler B\28,D\23
 96.  Bürgen C\17
 97. Bürow G\27
 98. Brzeski H\25
 99. Cammin D\13
 100. Chadde C\51
 101. Chill? C\7
 102.  Choitz G\23
 103. Cramp A\94 
 104.   Cyonitkowski F\16
 105. Cyrus F\63,F\76
 106. Czarnowske E\26  
 107. Czech D\6,F\19
 108. Czeija H\25
 109. Czirr B\5 D\25
 110. Dabrunz G\43  
 111.  Damaschke A\59,A\77
 112. Dambke H\14
 113. Dambrowe F\15
 114. David I\12
 115. Daschke A\35
 116. Dähl B\14
 117. Dehm H\45
 118. Dehn A\54, C\16
 119. Deinert F\16
 120.  Desenz C\57
 121. Dezelske A\5 ,7A\90 ,A\29 ,B\3,C\9, C\26,D\3, D\10,F\34 ,F\74, F\75,,F\80,
 122.   Diebal A\1 ,D\24,E\22,  H\21
 123.  Dieball A\85, A\86, A\94, B\4, B\33, C\2 ,D\9,D\18,F\52, G\8 , G\23 ,H\4 ,H\12, H\45
 124.  Diekmann I\10Diener I\6s
 125. Dobrogojski E\30
 126. Dodt A\26, F\41, I\14
 127. Dombrowe E\12
 128. Domke C\18
 129. Donisch A\54 , A\85,B\4 , B\3, B\16, C\8,D\12,D\22, H\45
 130. Dordel G\44
 131. Dorgatz H\48
 132. Dornan F\46,
 133. Dornau I\2
 134.  Dorn A\14
 135. Döhring E\25
 136. Drafz A\5
 137. Draheim A\11
 138. Drawz D\15,H\47
 139. Drefke C\25,G\34
 140. Drusch A\51,C\38,D\24  , E\16 , F\4,  H\34, H\52
 141. Drutsch D\20
 142. Dubke D\21
 143. Duebal D\16, I\1
 144. Dupke C\18,D\1,D\8,D\17,D\19, F\16 , F\66,H\6,H\25
 145. Düpke F\77
 146. Dübal A\32, A\98, A\50 ,A\15, B\7,B\11, C\,7, C\26,D\7,D\15,D\26,  F\74, G\1
 147. Dzur A\8 ,A\17, A\30, A\55 ,A\71, A\86, B\13  ,B\31, C\35,  C\41 ,C\54 ,D\4,D\25, F\64 ,H\48, H\52 ,I\5 
 148.  Ehmann A\79, A\3 ,F\53,F\59
 149. Eick A\4, A\15, A\41, C\48,D\7
 150.  Eickhoff G\16 
 151. Eilrich A\7, A\31,A\37,B\1, B\35,C\29, D\11,E\25,E\35, F\30,G\25,I\13
 152. Ekmann D\18
 153. Elend A\26,A\26,D\24,D\25
 154. Elendt D\12
 155. Elias D\16
 156. Erdmann D\23
 157. Erdtmann B\3
 158. Ewald C\58 
 159. Fahrni H\20
 160. Falk B\30, E\46
 161. Falkenhagen C\24
 162. Fährich I\5
 163.  Fett A\42, A\82,A\100, B\21, C\5, C\6,C\8,C\38,C\41,D\25,E\33, F\19,F\21, F\36,F\46,G\26
 164.  Fieber D\8
 165. Fick A\7,  A\20 x2, A\21,C\10,D\21,D\23, E\20,F\5, F\14,F\28, F\51, F\70,F\74,F\82, G\7,G\9,G\30, G\39,H\2, H\6, H\8,H\11, H\49
 166.   Fidom F\28
 167. Fischer B\15, C\6,F\19,F\36, F\46,F\69 x 2, F\72,G\6,H\50
 168.  Framke D\15,G\18
 169. Franke B\29,D\18
 170. Frantz? A\76
 171. Franz B\22,D\13, G\35
 172. Franzke A\11
 173. Freise E\19
 174.  Frenck H\6
 175.  Fresse C\9,C\32, H\29,I\1 
 176. Friedrich A\47
 177. Fritz H\10
 178. Frobel A\38,A\65,B\29, F\69,F\70, F\71, F\72,F\73,H\36
 179. Frowitsch F\76
 180. Fröhlich D\6, E\2,E\11
 181.  Frölich A\91, H\8,I\8
 182.  Frölig I\7
 183. Fuss G\30
 184. Gabriel A\17 x 2, C\58, G\1, H\12
 185. Gaerijk F\64
 186. Gajewi C\1,G\12,G\13, I\2
 187. Galz E\44
 188. Galzlaff D\16
 189. Gans E\25,G\1
 190. Ganse? B\2
 191. Garbe D\16, E\9
 192. Garmatz A\84
 193. Garski H\51
 194. Gast B\25
 195. Gatzke? H\24
 196. Gawer D\2,D\24,E\9,F\22
 197. Gehnke C\39
 198. Genz A\35, B\26
 199. Gering A\2
 200. Gerth C\19 
 201. Geschke D\25
 202. Geske D\10
 203.  Geske H\7
 204. Getzke F\83
 205. Gewschow G\12
 206. Gildemeister A\41, E\16
 207.  Gildemiste F\43
 208. Gilderneiste H\50
 209.  Gill  F\74,F\81                               
 210.   Gliewe F\72
 211.  Globke E\10,E\38, F\61, H\19, H\32
 212. Gnadt A\1,A\9,A\12, A\15,A\17,A\39 x2, A\61 x2,A\68,A\73,A\89,A\93,A\94, A\97,B\16, B\25, C\16, C\39,C\45, C\53,D\14,D\16,D\26,E\16,E\26, E\48,F\44, F\51,F\67,F\75, G\23,I\11,I\14
 213.  Gnech C\1,D\21
 214.  Godelmann D\16
 215.  Goll A\43,A\46,A\60,E\9,F\22
 216. Golck A\29
 217. Golz A\13
 218.  Gomol C\4,C\8
 219.  Gongol A\8,A\25 x 2,B\36,C\4, C\53,C\56,D\14,D\15,D\17,D\21,D\26,G\44
 220. Gongoll A\24, A\30,A\39, A\49 x2,A\52, A\57,A\60,A\61, A\67,A\79,A\93, C\8,C\15,C\47,D\4,D\15,D\18,E\17,E\18,E\39, E\40, F\1,F\29,F\37,F\57,G\26, H\13,H\27,I\1, I\7,I\16
 221.  Goerick G\19
 222. Goerzik C\31
 223.  Goerselitz C\11
 224. Gorselietz C\27
 225.  Gorselitz C\1
 226. Gorski D\9
 227. Gorzelitz? H\6
 228.  Goschnick A\5
 229. Gotzke? G\41
 230.   Grabowsky B\28
 231.   Grahl G\28
 232.  Granzim E\13
 233.  Granzin C\40, C\45,E\26, F\6, F\8,F\20,F\48, G\28, G\32,G\40,I\16
 234.  Granzow? E\32
 235.  Greinke B\3,B\35,B\36, H\18, H\19,
 236.  Gresens A\68,A\85, F\35
 237.  Grichen? A\26
 238. Grimm C\57
 239. Grocholski C\18
 240. Grohncke D\12
 241. Grohnke A\38, A\57, A\69, A\88, G\29
 242. Gromoll H\26
 243.   Gronoll F\4
 244. Gronke A\33,A\85,B\19, B\31,D\25
 245. Groth A\14, A\100,H\25
 246.  Gröhn B\6
 247. Grön B\39
 248. Grünberg A\40,D\14
 249.  Grubba A\100
 250.  Gruel B\31
 251.  Grunow A\3
 252. Gulmisee? E\35
 253. Gumrich C\44
 254. Gummrich C\42
 255. Gurschke  E\22,F\60
 256. Gust H\19
 257.  Gutzmer C\27,  F\65
 258.  Haak D\16
 259. Haase A\73, C\43 , F\25 , F\35
 260. Hachnel D\5
 261. Hader C\54
 262. Hahnke E\41
 263. Hallmann C\36,E\10, F\21,F\41, F\52, G\4,G\39
 264. Hallmuth H\31
 265.  Handtke G\41
 266.  Hartmann C\49
 267. Hase C\43
 268.  Hauschultz A\90,C\32,C\60,H\39
 269. Hauschw H\2
 270.  Häring C\46
 271.   Hchnel? A\29
 272. Heer D\1
 273. Hegse A\95
 274.  Heier A\1
 275. Heinrich D\13
 276. Hellmuth H\9
 277.  Hempel F\4
 278. Henke A\40, A\72,D\14,D\19
 279. Hennig C\23
 280. Hensel? H\37
 281. Herbon D\16
 282. Hering A\96, C\55
 283. Hermann A\75
 284. Herzog F\33
 285. Heydebroeck D\6
 286. Hildenbrandt C\47
 287. Hills B\9, C\33,F\31, F\50, F\62, H\42,H\43
 288. Hils F\47
 289. Hitzke H\8, H\21
 290.  Hoecker H\22
 291. Hofmann A\12,B\2,D\16
 292.  Hoffman H\24
 293. Hoffie F\39,H\46
 294.   Hoffmeyer C\6
 295.   Hoger I\13
 296.  Holtz D\8
 297.  Holz F\60, H\30
 298.   Hoppe B\26
 299.    Hopp C\60 ,F\39
 300.  Horn A\84, B\17, B\25,D\15, E\23, E\34,G\20, H\40
 301.  Howerk C\11
 302.   Höff H\24
 303.   Höft F\47
 304.  Höppner A\18
 305.  Humpel?Hump? A\39
 306.  Hübner B\36, I\11
 307.   Hubner G\45
 308.  Humrich F\68
 309.   Hupke A\9,D\2,D\6,G\22
 310.  Hülke I\1
 311.  Hüppner E\11
 312.  Huse E\48, F\79
 313.   Isler A\30,G\35,A\19
 314. Jaedicke G\30
 315. Jädicke D\19
 316. Jaffke E\8
 317.   Jagewi B\25,G\13, G\15,I\11
 318. Jagnow A\2
 319. Jahn D\13,D\21
 320.  Jalowski F\72
 321. Janczikowski F\67,H\47
 322.   Janneck A\13, A\38,A\89,B\27,F\48
 323. Janell B\29
 324.  Jannick D\2,E\47
 325.  Jannusch A\11, A\44, A\96, B\24, B\33, C\3,C\62,E\37,F\12,H\50
 326.  Jenskowsky F\42
 327. Jentsch G\3
 328.  Jeschke A\19, A\100, B\21, B\26,D\24
 329.  Jesler? A\19
 330. Jilske F\28
 331.  Juds F\32
 332. Junga G\25, H\14
 333. Jungans E\21
 334. Jung E\45
 335.  Junghaus F\17,H\43
 336. Kaff A\2
 337. Kaicznik B\1
 338. Kaitschnick A\85
 339. Kaitschuck A\68
 340.  Kalk B\14, H\24
 341. Kallenberg A\17
 342. Kallies C\8,E\8,F\7, H\23
 343. Kallisch(ies) D\11
 344.  Kamin A\78, G\10,G\11,G\41, F\83,H\11, H\18, H\21,I\7,I\9
 345. Kammin H\24
 346. Kamradt A\56, A\78,F\50, G\3, I\1
 347.  Kammradt A\35,A\64,D\26,A\28
 348.  Kanis D\16
 349. Karitzke D\22
 350. Karth C\36, F\52
 351. Karuckcyk F\71
 352. Kath E\44
 353.  Kaufmann B\37,C\7, E\36,F\53, G\29, G\32,G\45, I\14,F\8
 354. Kaupmann A\48,D\15
 355. Kautz F\39
 356. Kenn A\5
 357.  Kehring B\13
 358.  Keller C\11, C\27
 359.  Keplin D\16,F\49
 360. Keßel F\62
 361.  Ketehaut A\45
 362.  Ketelhut A\55,D\8
 363.  Kettelkut H\33
 364.  Kibow? A\80
 365. Kiel A/28
 366. Kirschnick A\26,D\21
 367. Kleindon F\61,H\12
 368. Kleinke F\80
 369.  Kleinschif F\49
 370.  Klewe  A\7 
 371. Klewer A\76
 372. Klewr D\13
 373. Klietsch C\46
 374. Klitsch D\12
 375. Klick A\11, A\13, A\22,A\38, A\77, E\12
 376. Kliengbeil H\50
 377. Klingbeil F\69, F\72, G\6,
 378. Klingbeill H\12
 379. Klohske B\38
 380. Klop B\32
 381. Klopp A\3, A\11 x 2, A\36,D\15, G\13, I\7
 382. Kloske B\33,G\42,H\11
 383.  Klotz  A\86, C\2,C\28 ,C\32,C\61,D\9,D\10,E\19,F\34,F\43 ,F\66,H\31 ,H\34,H\52 ,I\1
 384. Klück G\5
 385.  Kmüger A\91  
 386. Knaack F\7
 387.   Knaak H\2, I\8
 388. Knack F\14,G\35, H\28,I\5
 389. Knak C\9,G\11, G\27,H\16,I\12
 390.  Knappig C\16
 391. Kniebal H\3 ,C\1, F\65
 392.  Knoop A\41,B\27,D\7
 393. Knop A\15, A\22, A\52,B\5, B\30, C\16,C\34,D\6,E\29,G\35,H\16, H\47
 394. Kobiella H\25
 395. Kohloff H\37
 396.  Kohn G\44
 397. Köhn F\38
 398. Kohnke C\24, E\41, G\2
 399. Kolbe A\85
 400.  Kollesch G\5
 401.  Kolodzeike G\12
 402.  Kolodzik A\71, G\2
 403. Kolodzyk B\1
 404.  Komke H\27
 405. Konkel H\25
 406. Konkol F\81
 407. König A\29,D\3,F\72
 408. Köpke D\25
 409. Körner H\9  Kopp G\42
 410.  Kopenhagen H\43
 411.  Koperski F\77
 412.  Korlach C\39
 413. Korman A\10
 414.  Kormann A\51, A\97, B\8,B\37,D\8,D\24,F\70
 415. Kornack A\12
 416. Kosbab D\4,D\7 ,A\30
 417. Koschkowski? A\64
 418.    Kossel C\1,C\3, C\15, G\13,H\2
 419. Koszolka H\25
 420.  Kotwitz F\30,C\39
 421. Kowalewski A\39,D\14
 422. Kowalski G\16
 423.  Kowalke C\28
 424. Kowalk C\24
 425. Kowitzke? A\28
 426.  Krak E\10
 427. Kramp A\34 x 2,C\7,D\26,F\74, F\81, H\22,C\52
 428. Kranz E\28
 429. Kranzusch A\69,H\11, A\9
 430. Krappig D\26
 431. Krappisch A\74
 432. Krause A\16 ,A\78, B\7, B\11,D\11,D\17,D\20,D\23,E\27,E\38, F\31,F\47, F\50, F\59,F\81, G\27
 433. Krawetke G\20
 434. Krawetzke B\30, C\3,D\24, E\45, H\13, H\23, H\39,
 435. Kratz F\18, F\56
 436. Kräft C\59,G\17, H\27
 437.  Kreft B\10,C\59,D\1, E\48,
 438.   Krepel A\2,A\4,A\41,B\6,F\7
 439.  Kresin C\25, E\24
 440.   Kretz E\14
 441.   Kreutzelz F\73
 442. Kreutzer A\16, C\3, C\10, E\20
 443. Kritsch? A\77
 444.   Krißel? A\4
 445. Kroggel A\21,A\28,A\29,D\3,D\15,D\24
 446.   Krönke F\31, F\62
 447.    Kröpel G\13
 448. Kropke A\84
 449. Kruggel D\25
 450. Krüger A\23 x 2
 451. Krzebietke C\61 
 452.  Krzywda A\16,B\31,B\38,C\23 G\19
 453. Krzywola F\64
 454. Kubbitz D\26
 455. Kubitz A\2, A\3,A\26, C\16, C\21,C\54,C\56,D\7,D\20, G\44,H\26
 456.  Kull C\31
 457.  Kümer H\17
 458. Kusbab E\31
 459. Kusch D\6,G\44
 460.  Kuschel A\49,A\79,B\20,C\13,C\15,C\17,C\25,C\38,D\18,E\33,E\40,F\72,H\13,H\27
 461. Kupy C\30
 462. Kuzel A\25,A\30,A\44,D\15,D\26
 463.  Kühl A\44 C\19
 464.  Küstek A\67
 465. Küster B\21 C\53   F\37 F\72
 466. Kütter B\14
 467. Küter H\24
 468. Labes A\20 x 2
 469.   Labrenz B\7
 470.     Labudde A\18
 471.    Labuhn E\2 F\10
 472.   Labumn?Labuhn G\8
 473.  Laddach C\12
 474. Lange C\8,D\20,E\39,E\40,F\50,I\13
 475.  Langosch E\35 G\25
 476.   Langusch E\9 F\31
 477.  Lassin A\47
 478.   Lata A\41
 479. Latal A\4 A\9 A\27 A\28 B\12 B\24,C\58,D\21,D\23,D\26, E\3,E\11,F\9mA\10 A\17
 480.   Lebbin H\9
 481.  Lesnau H\25
 482. Lietzow A\23 A\43  A\47 A\84 B\6 B\25 C\26 C\27 C\37 C\55,D\15, E\34 H\8 H\42 H\46 H\48 I\10                    
 483.   Lilske E\13
 484.     Lindstädt G\27 G\35
 485.   Lisius? A\88,D\19
 486.      Liß G\12
 487.    Lemke B\35,C\2,D\6,D\18,E\22,F\1
 488. Lenz C\19
 489. Lepelmeier G\16
 490.   Lölke I\16
 491.   Löwe B\15
 492. Loew C\2
 493. Lorenz B\15
 494.   Loose F\67 I\9
 495.  Looss C\25
 496.  Lueschner C\46
 497.   Lullwitz ? G\9
 498. Luschke E\17
 499.  Lutz A\100
 500.  Lüdtke A\27 A\44 E\15 H\3  I\12
 501.  Lüpke E\27
 502.  Lüttwin F\24
 503.   Lüttkow A\81
 504.  Mach A\31 A\37 B\20 C\4  C\13  C\17  E\24
 505.  Maike A\14 B\33
 506. Majcke A\78
 507.  Makrutzki A\1
 508.   Malotki G\24
 509.    Mampe A\20,D\14 
 510.    Mams F\63
 511. Manna D\25
 512. Manow A\74
 513. Manschützke B\37
 514.   Manzeck C\52
 515.  Manzek A\61
 516. Margaf G\14
 517. Marks B\39
 518.  Maroch E\7  
 519.  Marosch B\28
 520.   Marschke C\52 E\28
 521. Martschat D\21
 522. Martschenke C\4  
 523.   Martens E\13
 524.   Märtens A\5 A\43 A\73 C\3 F\3  G\38
 525.    März F\14 F\3
 526.   Martin? A\6
 527.  Marquardt C\50  
 528.   Marzke? A\5
 529.   Marzusch C\55,D\10
 530.    Masskow? A\43
 531. Matzkows A\54 B\4 C\39
 532.  Maubam H\6
 533.  Mauga C\6 G\7 H\25
 534.   Maycke D\15
 535. Mazoch H\28
 536.  Mech A\29 A\90 C\20,D\3,D\24 
 537.    Meder F\42
 538.  Mehring D\19
 539. Meike A\14
 540.    Menzel C\61
 541.    Merchel H\6
 542.   Merlwel H\25  
 543.  Mertnes F\63
 544.   Mertsklimske F\40
 545.  Metzler C\36
 546.    MeveI\2  
 547. Meyer B\31 C\3 F\30 H\27
 548.  Mezer C\40
 549.  Mielke A\39 B\10  C\18 C\30 C\34 ,C\47 C\59 G\12 H\17 I\10 I\13
 550.  Milz A\42 A\82 B\17 B\33 C \49 F\70
 551.    Mionske F\66
 552.  Moldenham F\45
 553. Moldenhauer A\10,B\29,C\31,D\21,E\36 ,F\72 ,G\18,I\14,F\40
 554. Mroske A\24 ,H\4, H\5 ,H\12
 555. Much A\13 x 2 ,C\3, C\37,D\27,G\33 ,H\13 ,F\24
 556.   Mukuczki A\81
 557. Muschall C\1
 558. Mutschall D\8
 559. Muckenschnabell B\23
 560.  Muckensnald H\41
 561.  Mührer F\25
 562.  Müller A\35, E\11 ,E\19 ,E\47 ,F\6 ,G\16 ,G\37, H\14  H\35
 563.   Mützner A\61
 564.   Nagel A\10,C\22,E\36,H\38
 565.  Nagors E\31
 566.  Nagorsen B\8,C\54,D\26, H\17
 567.   Nass D\25
 568. Nastke A\10 F\45 F\58 A\28
 569.  Naß A\12
 570.  Natschke C\52
 571.  Natzke A\14,D\18
 572.  Naumann D\26
 573. Nay H\50
 574.  Nefs C\61
 575.    Negendank A\20 A\40 A\72
 576.  Neitzel A\21 F\10
 577.  Nemitz A\11
 578. Netzel A\27
 579.  Neudinger? B\2
 580. Neumann C\46,D\20,D\23,F\54 G\44
 581. Ney C\9 C\32 C\51 F\2
 582. Nickel D\15
 583. Nickold F\4
 584.  Nikel A\36
 585.   Nilsson E\45
 586.  Nipkow A\61
 587.  Noffke A\90 ,C\25 ,C\33 ,C\60 ,E\14,F\39
 588.   Noffz C\37
 589.  Nofke A\76
 590.  Nofz C\24
 591. Nottke D\16
 592. Nowack A\8, A\24 ,A\53 ,B\3 ,B\4 ,C\60 , F\3 ,H\5
 593. Nowak D\2,H\5 ,C\39
 594.  Nowitzki A\73
 595. Nureck D\9
 596. Nurek C\28
 597. Ohan E\37
 598. v.Ohlend und Adelskrone F\13
 599. Ohm F\55
 600.  Onasch A\25
 601.   Oppatt H\14
 602. Paape F\32
 603.    Pagusch A\79
 604.  Pahnke A\11 ,C\4 ,C\25 ,C\33 ,C\37, E\40  ,F\5 ,F\39, F\57 ,F\72  ,G\44 ,H\14, H\27
 605. Pajunk F\25
 606.   Palenske C\40, F\11, G\29
 607.    Palinske A\13 ,A\52  ,C\3 ,E\23 ,F\55 ,G\43 ,H\13
 608. Palinski A\58 ,A\92
 609.  Palmowska F\79
 610.  Paneutz B\7
 611. Panitzke D\22,E\46 F\42 ,G\33, G\36, I\15
 612.    Panitze A\28
 613. Panke A\75, H\45
 614.  Panzer A\58
 615.  Papenfusk G\25
 616.   Papenfuß E\3 ,E\5
 617.    Papke A\72 x 2
 618. Paradeyke C\25               
 619.   Paraleyke F\37
 620.     Pardeike A\83 F\75
 621.     Pardayke H\15
 622.       Pardeyke B\34 C\42
 623.        Partikel G\28
 624.    Pasch B\7 E\1
 625.   Pasik A\26
 626.  Patzke A\29,D\5
 627.    Paul B\18 C\48 E\7   H\46
 628.     Paulitz A\22 F\78 G\1
 629.    Pechnke A\90
 630.      Peichert H\44
 631.     Peickert F\77
 632. Peikert I\8
 633.    Pelz  A\86,A\62,A\91,B\7,B\8,B\11,B\32,B\35,D\26,E\25,F\10, F\72 ,F\74 ,F\80
 634.       Perlick B\37 C\18
 635.    Perling A\88,D\19
 636.    Perschall F\26
 637.    Peter H\20
 638.   Petersdorf A\79,D\18
 639.   Peth A\9,B\1,C\40,D\2,H\34
 640.     Pethke F\56
 641.     Petraschke F\20
 642.      Petsch A\25 A\26 B\1 B\10 E\1  G\12 G\44 H\15
 643.   Pett B\32 B\34 E\21
 644.          Pfeffer B\23
 645.     Phlipowsky A\14
 646.      Pichan F\71
 647.   Pigorsch C\4 H\44
 648.      Pinnow? A\60
 649.     Piebal A\9
 650.     Piennisch A\65
 651.  Piepek H\5
 652.   Pieper A\71,A\89,B\1,B\17,C\56,E\1,E\15 E\31  F\40  F\46  G\18  G\24  G\27  I\6 
 653.    Pierer A\86
 654.      Pietraschke F\2
 655.  Pillasch F\60 H\30
 656.     Pioch C\18
 657.     Piotter A\2,A\13,A\20,A\38 x2,A\57,A\89,B\1,G\34
 658.   Piotrasch D\20
 659.  Piotraschke A\42,A\53,A\73,A\98,A\99,B\4,B\14,B\25,B\32,C\26,C\36,C\54,C\61,D\6,D\20, E\21,F\19,F\21,G\6 G\38,H\6,H\24,H\38,H\49
 660.   Plath C\51
 661.     Platzke A\19 A\30 B\16 G\23
 662.  Plefeber E\27
 663.    Pleth A\61
 664.     Plinske B\3 C\52
 665.  Pohl H\17 I\10
 666.     Pohnke G\34
 667.  Pokrieffke G\25
 668.     Pokriefke C\10
 669.    Pollex B\31 B\38 H\20
 670.    Polterock D\24
 671. Pommerenling F\11
 672.   Pop D\16
 673. Pornav G\15
 674.   Poschke H\20
 675. Potratz A\100 F\33
 676.   Pörling D\12
 677. Preust A\29,D\3
 678.   Pricensni?
 679. Prigensni? A\17                   
 680.    Priebe ,B\30,D\27, G\1 F\72
 681.  Prieczans B\13
 682.   Prieske B\9 C\33 G\9
 683.    Preiße A\26
 684.     Prinke A\75
 685.     Prishensny? A\12
 686.    Prschaschnik A\8
 687.    Prüske G\31 I\16
 688.      Pulenske H\33
 689.       Puschkowski B\25 
 690.     Püchert G\37 H\14
 691.     Pützow?Mützow? A\63
 692.      Quade A\74,D\16,F\71
 693.     Raasch C\8
 694.    (B)Raaske? C\2
 695.    Rach A\32
 696.    Rademsfe? Rademste H\51
 697.   Redemuske A\92
 698.     Rademske B\24,D\25
 699.      Redemski D\25
 700. Radenuaher A\96
 701.     Radewald A\18 B\17 C\27 F\9
 702.   Radke A\12,D\16
 703.   Radtke B\15,C\55,D\15,D\25,F\43,F\45,F\70,I\2,I\5
 704.      Radzom A\8,A\34,A\46,A\60,A\65,A\70,B\29,C\26,D\26
 705.     Radzonn A\95
 706.   Radzo A\68
 707.      Radzuweit H\44
 708.      Raetz G\27
 709.    Rahn F\12
 710.    Ramscheck H\39
 711.     Randtke?  A\7
 712.   Range F\47
 713.    Rank A\28,D\22, I\15
 714.      Ramczok G\42
 715.    Rammin E\30
 716.    Ramscheck D\17
 717.  Rann A\96
 718.    Raschamn A\94
 719.  Raschke B\35 B\39 C\19 F\27 F\41
 720.    Rataike D\18
 721.    Ratajke A\79
 722.    Rateike A\49
 723.    Rathke B\35
 724.    Rathske C\59,D\10, G\17
 725.   Rattke D\26
 726.  Ratzky  E\4
 727. Redemske A\8, A\14 ,A\28 ,A\46 ,A\53 ,A\61, A\63, A\70, A\79 x 2 ,B\3, B\4, B\13, B\24 ,C\3 ,C\20, C\39 ,C\53, C\62,D\18,  F\74 F\75 H\40 H\45
 728.   Redemski A\5, A\41 ,A\84, A\89, D\9, H\50
 729.   Redemuske A\92
 730.    Redetzky D\21
 731.    Redmann A\32
 732.    Reese G\37 H\14
 733.    Reichert G\12
 734.    Reichpietsch-Klietsch-Hebamme C\46
 735.    Reinfaut G\28
 736.  Reinhardt D\26
 737.  Reinke D\23
 738. Rennhak A\19
 739.   Resske D\24
 740. Retthammel A\6
 741.     Rettke A\18 ,A\25, A\39, A\78, A\93 ,B\6 ,B\12, B\14, B\18 ,B\29, C\21 ,C\27, C\28, C\38 ,C\54, C\58,D\21, E\47 ,F\9, F\17 ,F\23 ,F\58,F\65, G\18 ,G\27 ,H\8 ,H\24, H\44,H\46
 742. Retzlaf H\21
 743.   Retzlaff F\83 G\41
 744.   Rewakowski A\3
 745. Rhode A\3
 746.  Richter G\36
 747. Ricknagel A\28,D\26
 748.   Rieter  E\1
 749.   Rietschke B\7
 750.    Riskowske C\7 F\74
 751.   Riskowski B\14  F\81
 752.  Ritter F\2
 753.    Ritzow A\61
 754.   Rodionowitsch F\12
 755.      Rodtke H\38
 756.    Rodrom A\97
 757.  Rogge G\44
 758.   Rohde A\7 C\6 G\31 H\8
 759.   Rohloff B\3 G\4
 760.    Rohr B\7 B\11
 761.   Rohrschneder I\15
 762.   Romp B\15 C\2 E\45 I\3 I\4
 763.   Rosanowske A\21 F\46
 764.   Rosda G\31
 765.   Rosenberg A\23
 766.   Rosendorf D\1,D\19,
 767. Rosen D\25
 768. Rosinowski F\82
 769.  Rotto F\78
 770. Röske A\13 x 2 A\22
 771.   Ruch C\34 E\46
 772.  Runge D\8,F\60, H\30
 773.   Rückwardt A\39,A\93,B\6,C\26,D\26,F\67,G\25
 774.    Rückwald H\19
 775.   Sabin E\30
 776.     Sabke A\96  
 777.     Sagusch A\49,D\18
 778.  Sakrczewsky F\66
 779.    Sansusch E\38
 780.    Sanulsch F\22
 781.    Sanweih H\28
 782.    Sass A\76
 783.     Saße D\16
 784.  Sawallisch G\21
 785.   Sawitzky B\9 H\43
 786.    Sawusch C\18,C\43,D\23,E\43,F\27,F\51
 787.     Sbach A\61 A\63 E\19 I\1
 788.  Schaar D\7,D\13
 789. Schadowske A\18 C\37 C\54 F\23 F\39 F\53 F\59  G\32
 790.   Schadowski A\54, B\18,D\21, F\5, F\8
 791. Schadzeck G\8
 792.   Schadzek E\2 
 793. Schadzick F\10
 794.   Schaffelke F\69
 795. Schalk A\8 A\27 A\39 x 2 A\44 A\51 A\59 A\62 A\69 A\70 A\71 A\74 A\93 A\95 A\97 C\23 C\31 C\35 C\41 C\48 C\61,D\24, E\5 ,E\42 ,G\17, H\5, H\26, I\1 ,I\8
 796. Schalklo E\25
 797.   Shaöder A\59
 798.  Schankin C\1,C\15,C\22,C\36,F\14,F\17,F\44,G\13,H\50,I\5,I\9,A\66
 799.  Schardin C\36,C\44,F\69
 800.    Schark H\52 x 2
 801.    Scheffielke A\75
 802.    Schennermann A\99
 803.   Scheunemann D\14
 804.  Schiewer C\23 E\32
 805. Schirr D\26
 806.  Schiwe G\42
 807. Schimanke E\6
 808.   Schimuckal E\39
 809.  Schlottag B\28 C\30,D\19,E\7 H\35 I\4 I\13
 810. Schlutt I\15
 811.   Schumacher C\20,D\21
 812. Schmandtke A\15
 813.  Schmandt G\12
 814.  Schmanke A\42 A\92 C\8,D\13,F\20
 815.    Schmalz C\37 x 2
 816.   Schmid F\61
 817.   Schmidt A\21 A\27 F\44
 818. Schmidtke C\34
 819.   Schmiedeberg A\23
 820.     Schmiltz H\14
 821.  Schmitke C\28
 822.   Schmuckal A\24 C\8,D\17, F\30 H\5 H\26
 823.   Schmuckall F\29
 824.  Schnack? A\10
 825.    Schneider C\20,D\21, E\41 G\34
 826.    Schoewe C\6
 827.   Schoffelke A\77
 828.      Schoth A\59,D\16
 829.    Schönbeck A\18,D\26
 830.    Schönegger B\38
 831.    Schönrock A\3 C\26
 832.    Schramm C\56
 833.  Schrock D\16
 834.  Schroeder F\25
 835.   Schröder A\29 A\77 A\95 B\20 C\53,D\5, F\27 G\22
 836. Schülke F\49
 837.    Schultz A\10 A\13 x 2 A\17 A\21 A\66 A\69 B\2 B\35 C\20 C\34 C\48 C\58,D\15,D\25, E\18 E\20 E\36 E\43 F\1 F\3,F\39 F\67 F\69,G\1 G\9 H\38 I\12
 838. Schulze H\35
 839.   Schulz A\10 A\22 C\24 ,C\34,D\12, E\6 F\52 G\14 G\20 H\50 I\11
 840.  Schumacher C\20
 841.    Schuth A\77
 842.  Schutz G\27
 843.   Schürr D\26
 844. Schüttpelz G\35
 845.   Schuvockow F\54
 846.   Schwandtke C\53
 847.   Schwantusch A\52 C\39
 848.   Schwichtenberg A\33 C\2 E\13 I\3 I\4
 849.    Schwienke G\36
 850.   Schwochow C\52  F\15
 851.   Schydrowski C\28
 852.     Seeharwer E\45
 853.  Seils C\9 C\32 C\36 C\42 C\44 C\51 H\5 H\26 ,G\10
 854.   Seiltz B\19
 855.   Selke A\18 A\85 B\17 B\38 E\14 F\65
 856.   Selonke C\28
 857.   Sengstock F\42
 858.   Senke ? Senle H\39
 859.  Shef D\1
 860. Sibbe B\1,D\13
 861. Siebert G\12 x 2
 862.  Siegler C\31
 863.  Sielaff B\33,D\22, E\2 H\29 x 2
 864. Siemund D\19
 865. Simon A\26 A\32 A\90 F\66 F\67 G\35 H\2
 866. Skorka I\13
 867.     Skrypnyk E\46
 868.  Smerling I\14
 869.  Smuckal I\1
 870.    Soch A\81,D\2,D\15,D\24
 871.   Solck D\5
 872. Sominski D\17
 873. Somniz F\13
 874. Sonder C\52
 875. Sonkel D\16
 876.  Sonntag A\16 G\28G\21
 877. Soos D\16,
 878. Spars G\12
 879.   Specht B\5
 880. Srok C\61
 881.   Staak? Staar H\50
 882.   Stach A\87 C\62 G\35 H\50
 883.   Stanitzke G\38
 884.   Starkgraf E\42
 885.  Starkgraff G\13
 886.   Stegert C\8 E\8 F\7
 887.   Stenzel D\25,E\27 G\13 G\14
 888.  Steinhapt A\20
 889.   Steinhardt A\20 A\25 C\10 C\12
 890.     Steinhrdt F\26
 891.  Steinke E\44 G\25 I\4
 892.  Stliewe E\3,1F\40
 893. Stoike A\46
 894.    Stollberg F\76
 895.  Strauss C\23   
 896. Strauß F\52 G \24      
 897.    Streckcubech H\17
 898.      Strenzke G\3
 899.    Strissel C\39
 900.   Suckrau F\36
 901. Suhr C\55,D\15,D\24, G\44
 902. Sull E\8
 903. Swantusch A\52, A\75 ,A\76 ,A\77, C\39,D\2
 904.   Swienke F\22
 905.   Sylvester B\29,  A\13   A\84, A\96, D\25,F\81 x 2
 906.  Szulz H\15
 907.  Szydrowski D\9
 908. Tadde G\3
 909. (F) Talk? C\5
 910.  Tappa A\2 x 2
 911.     Taschke A\84
 912.   Taube B\29 F\27 F\51
 913.  Tepper C\18
 914.  Tessmann D\6
 915. Tetzke D\23, H\10,  H\32
 916.  Thiel G\37 H\14
 917.  Thrun A\14
 918.  Tiahlr? C\20
 919. Tillack I\14
 920.   Timm F\38
 921.   Tischer x 2 A\64
 922.  Tomnitz D\20
 923. Tomschin A\6, C\22,D\20, F\28, F\70 ,G\5 ,G\7
 924.  Tomsuhn H\1
 925.  Topel A\5 A\9 x 2 A\14 A\28 A\42 A\62 A\82 A\98 B\27 B\38 C\5 C\38 C\53 D\2,D\20,D\25
 926. Toph A\80
 927. Tosch A\34,D\18
 928. Tranzke D\17
 929. Treder G\41
 930. Triebull G\44
 931. Triippler G\11
 932. Troge H\35
 933. Trowitzsch F\63
 934.  Troike C\5
 935. Troyke G\35
 936.   Tröllwitz C\28
 937.  Ulrich B\36
 938.  Valentin A\81
 939.  Vandereike C\55,H\39
 940.   Vehlow C\31 F\64
 941. Villnow E\14
 942. Von Grabowski D\23
 943. Vormann? Lormann F\72
 944.  Voos F\75 x 2 F\81
 945. Voss A\90 E\47 F\33 F\44 H\27 H\47
 946. Voß A\67 B\4 C\59 H\44
 947.  Völkner D\17
 948. Völzke D\23
 949. Wagatzke A\34
 950.  Wagge C\29
 951.   Wagnar G\12
 952. Waldt B\5
 953. Walk  E\3
 954. Wandersee A\8, A\30 ,B\1 ,B\13, B\20 ,B\30 ,C\40, C\50 ,C\54,D\4,D\7,D\11, H\46,E\22
 955. Wandtke C\4,D\16, E\23 F\57
 956. Wangerow A\91 A\93 E\47
 957.  Wanninger B\23,
 958.  Warnoch? A\45
 959. Warschkow H\22
 960.  Waurich? B\26
 961. Weber G\35
 962.   Wedekind H\20
 963.   Wegmüller E\45
 964.     Wegner A\31 A\37 A\66 A\87 B\17,D\18,D\24,D\25, E\5 E\28 F\11 F\66 F\78 G\1 G\35 H\30
 965. Wehrenberg B\34
 966.  Weichbrodt B\19 C\7 C\38,D\20,E\12 E\16 F\15 F\56 H\5
 967.   Weiher G\9
 968.    Weith A\59 A\91 C\1 C\3 C\15 C\34 C\38 H\30,G\23
 969.   Weiß B\22
 970.     Weizig D\7
 971. Welb G\35
 972.   Welk D\16
 973. Wenkul A\44
 974. Wenning-(Gilmashof) E\46
 975.   Wenzel F\35 G\44
 976.  Wenzuhoff?Wenzulhoff I\6 
 977.   Wenzlaff D\7,E\21 E\48 F\28 H\43
 978.   Werblow E\30
 979.   Werk A\11
 980. Werenberg B\32
 981. Wernicke G\44
 982. Wesel E\35
 983.  Wessling A\17 A\99,D\25, H\47
 984.    Weßling C\58  F\5
 985. v.Westarp F\13
 986. Wetzel A\14
 987. Wetzow? Lietzow H\40
 988. Wick A\28 x 2 B\27,D\17,D\22
 989. Wieandt? B\9
 990.   Wiedenhöft C\13
 991.  Wiess C\25
 992. Wiewand G\43
 993.  Wilke A\43 C\20,D\21,F\26
 994. Wilk A\47
 995. Wilandt H\43
 996.  Wiill F\74
 997. Will A\97 C\24 C\37 F\43 F\45
 998. Willer F\80
 999. Wirschke D\10, H\7
 1000.    Wirtal F\81
 1001. Wischniewski A\10
 1002.  Wittecle E\30
 1003. Wittenberg G\24
 1004. Wittkopp C\37
 1005.  Witt A\99,D\14, G\24
 1006.   Wittstock F\70
 1007.  Wobensin A\58
 1008.  Woelke E\20
 1009.    Wohld D\16
 1010. Wohlt F\49
 1011. Woiceschke A\75
 1012. Woyczeszcke G\21
 1013. Woidt C\23
 1014. Woizeschke I\10 ,A\80
 1015. Wolff A\42,A\82 ,C\5C\43 C\56,D\15,D\17,E\17 E\18 E\39 F\1 F\29
 1016. Wolgemuth C\21 C\28 C\34 C\35
 1017.  Wolgethau C\24
 1018. Wolske D\12,D\25
 1019. Wopp? A\3
 1020.   Wrobel A\65
 1021.    Wulff C\4
 1022.    Wurch C\47 E\34
 1023.  Wuttke C\59
 1024.    Zabel A\29,D\5
 1025.   Zander C\27
 1026. Zapp-Notar F\78
 1027.   Zebel A\29
 1028. Zelewski C\62
 1029.     Zemke A\87
 1030.   Zemurin F\71
 1031.    Zenke B\30
 1032.   Zeschin C\53 E\6
 1033.   Zeugen G\35
 1034.  Zienkel E\28
 1035.   Ziilske A\34
 1036.    Zilske C\26,D\26, F\20
 1037. Zimalw F\35
 1038.     Zinkel A\31 A\37
 1039.   Zischke C\11
 1040.   Zieball C\14 F\65 H\3
 1041. Ziebell C\1
 1042.  Zielke A\83 G\11 G\28 G\29 I\10 C\7 E\26
 1043. Zieske-Zilske? C\45
 1044. Ziessow G\23
 1045.  Zießow E\4
 1046. Zietzow A\48
 1047. Zimmermann C\50
 1048.  Zisbar F\66
 1049.  Zivogel H\49
 1050.  Ziwogel G\39
 1051.      Zlotke E\38
 1052. Zoch A\9 B\27 C\41 C\48 F\48
 1053.  Zuchors B\34
 1054.  Zuppe A\23,D\23
 1055. Zur A\41 A\56 A\74 A\75 A\78 A\93 B\19 B\30 C\32,D\9,D\11,D\15,D\24,E\23 E\24 E\29 F\11 G\10 G\19 G\20 G\43 H\6,H\13 H\18 H\23 H\24 H\52 I\9
 1056.  Zychon F\37 F\57

List of Church Books which I have access to.

 

Dysydenci

Kat

Ev

Jud

Batorowo

 

 

X

 

Bernsdorf/Ugoszcz

 

X

 

 

Bobolice/Bublitz

 

 

X

 

Boleszewo

 

 

X

 

Borowy Młyn/Heidemühl

 

X

 

 

Borzyszkowy

 

X

 

 

Borzytuchom/Borntuchen

 

 

X

 

Bruskowo Wlk/ Gross Brüskow

 

 

X

 

Brusy

 

X

 

 

Brzeźno Szlacheckie /Adl. Briesen

 

X

 

 

Buckowin/Bukowina

 

 

X

 

Budow/Budowo

 

 

X

 

Bukowo Morskie/See Buckow

 

 

X

 

Bydgoszcz/Bromberg

 

 

X

 

Drzonowo/Schönau

 

 

X

 

Bytów/Bütow

X

X

 

 

Charnowo/ Arnshagen

 

 

X

 

Chmielno

 

X

 

 

Chojnice/Konitz

 

X

X

 

Chrząstowo

 

X

 

 

Cisowo

 

 

X

 

Czarne/Hammerstein

 

X

 

 

Czersk

 

X

 

 

Człuchów/Schlochau

 

X

 

 

Darłowo/Rügenwalde

 

 

X

 

Debrzno/Pr. Friedland

 

X

X

 

Dębnica Kaszubska

 

 

X

 

Dobieszewo/ Gross Dübsow

 

 

 

 

Dziemiany

 

X

 

 

Fordon

 

 

X

 

Gardna Wlk/ Gross Garde

 

 

X

 

Garczyn

 

X

 

 

Garczegorze/Garzigar

 

 

X

 

Gleśno

 

X

 

 

Głodowa – filia Gozd

 

 

X

 

Główczyce/Glowitz

 

 

X

 

Głubczyn

 

X

 

 

Gniew

 

 

X

 

Goręczyno

 

X

 

 

Gostyczyn

 

X

 

 

Gowidlino

 

X

 

 

Góra

 

X

 

 

Hel/Hela

 

 

X

 

Jasień/Jassen

 

 

X

 

Jeleńcz p. Tuchola

 

X

 

 

Karniszewice

 

 

X

 

Kartuzy

 

X

 

 

Kielno

 

X

 

 

Koczała/Floetenstein

 

X

 

 

Kołczygłowy/ Alt Kolziglow

 

 

X

 

Konarzyny /Gross Konarczyn

 

X

 

 

Koronowo

 

 

X

X

Kosakowo-Pierwoszyno

 

X

 

 

Kostkowo/Kolkau

 

X

 

 

Kozin/ Kosemühl

 

 

X

 

Koszalin

X

 

 

X

Koszwały

 

 

X

 

Kozy

 

X

 

 

Krajenka

 

X

X

 

Krokowa/Krokow

 

 

X

 

Kwakowo/ Quackenburg

 

 

X

 

Kwasowo/ Quatzow

 

X

 

 

Leśno

 

X

 

 

Lębork/Lauenburg

 

X

X

 

Lichnowy

 

X

 

 

Linia

 

X

 

 

Lipusz

 

X

 

 

Lubiewo

 

X

 

 

Luzino

 

X

 

 

Łąg

 

X

 

 

Łeba/Leba

 

 

X

 

Łupawa/Lupow

 

 

X

 

Mały Kack

 

 

X

 

Mechowo

 

X

 

 

Miastko/Rummelsburg

 

X

X

X

Miłobądz

 

X

 

 

Możdżanowo/ Mützenow

 

 

X

 

Niemica

 

 

X

 

Niezabyszewo/Damsdorf

 

X

 

 

Nowa Cerkiew

 

X

 

 

Nowe

 

 

X

 

Nożyno/Gross Nossin

 

 

X

 

Oksywie

 

X

 

 

Osieki Lęborskie/Osseken

 

 

X

 

Parchowo/Parchau

 

X

 

 

Pietrzykowo/ Gross Peterkau

 

 

X

 

Podwilczyn/Podewilshausen

 

 

X

 

Pomysk Wielki/Gros Pomeiske

 

 

X

 

Polnica/Polnitz

 

X

 

 

Przytocko/Pritzig

 

 

X

 

Przechlewo/Prechlau

 

X

X

 

Przodkowo

 

X

 

 

Przywidz

 

 

X

 

Puck/Putzig

 

 

X

 

Raciąż

 

X

 

 

Reda

 

X

 

 

Rokity/ Gross Rakitt

 

 

X

 

Rozłazino

 

X

 

 

Rumia

 

X

X

 

Samborsko Szcz,

 

 

X

 

Sarbsko/Sarbske

 

 

X

 

Sąpolno/Sampohl

 

X

 

 

Sianów/Zanow

X

 

X

X

Sianowo

 

X

 

 

Sierakowice

 

X

 

 

Silno

 

X

 

 

Sitno

 

 

X

 

Skarszewy

 

 

X

 

Sławianowo

 

X

 

 

Słupsk/Stolp            

X

 

X

X

Smołdzino/Schmolsin

 

 

X

 

Sominy/Sommin

 

 

X

 

Sowno/Zowen

 

 

X

 

Stara Kiszewa

 

X

 

 

Stare Gronowo

 

 

X

 

Stężyca

 

X

 

 

Stowięcino/Stojentin

 

 

X

 

Strzepcz

 

X

 

 

Subkowy

 

X

 

 

Sulęczyno

 

X

 

 

Swornegacie

 

X

 

 

Sypniewo

 

X

 

 

Śliwice

 

X

 

 

Świecie

 

 

X

 

Tarnowka

 

 

X

 

Tczew

 

 

X

 

Tuchomie/Gross Tuchen

 

X

X

 

Tychowo/Wen. Tychow

 

 

X

 

Tyłowo

 

 

X

 

Ugoszcz/Bernsdorf

 

X

 

 

Ustka/Stolpmünde

 

 

X

 

Wejherowo/Neustadt

 

X

 

 

Wiele

 

X

 

 

Wielki Buczek

 

X

 

 

Wierzchucino

 

X

 

 

Zakrzewo

 

X

 

 

Zapceń/Sobczyn

 

X

 

 

Złotow

 

X

 

 

Żarnowiec

 

X

 

 

Żelkowo/Wendisch Silkow

 

 

X

 

 

List of the Civil Registry Books which I have easy access to.

 

INDEKS –STA

G

H

S

Adl. Briesen

Verzeichnis 1874-1897, 1874-1913

Verzeichnis 1874-1897, 1874-1907, 1912

1874-1913

Alt Krakow

1875-1899

1875-1899

1875-1899

Alt Schlawe

1874, 1881-1890, 1892, 1900-1911

1876-1890, 1892

1891-1892

Bansekow

1874-1899

1875-1899

1875-1899

Bäreneiche

1901-1904, 1906, 1908-1913

1909, 1911

1901, 1909,1912

Barnow

1974-1911

1874-1906

1874-1910

Bartin

1874-1884, 1893-1912

1875-1896, 1900-1911

1875-1880, 1887-1912

Belgard

1874-1908

1874-1899

1874-1899

Berent - Kościerzyna

1874-1911

1874-1911

1874-1911

Besow

Verzeichnis 1874-1904, 1874-1898, 1900-1911

1874-1890, 1892, 1900-1911,

Verzeichnis 1874-1904, 1874-1896

Beßwitz

1875-1891, 1893-1908

1875-1899

1881-1892

Bewersdorf

1919-1926, 1938-1945

1932-1936

1881-1891, 1903-1920

Bischofswalde

1900-1911

 

 

Bochowke

1874-1912

1874-1910

1874-1913

Borntuchen

1874-1881, 1891-1910

1874-1899

1874,  1881-1882

Borzechowo

1874-1907

1874-1911

1874-1907

Borzyszkowo

Verzeichnis 1874-1897, 1874-1913

1874-1913

1874-1913

Buckowin

1874-1880, 1900-1908

1874-1899

1874-1899

Budow

1874-1906

1874-1910

1874-1912

Celbowo

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Charbrow

Verzeichnis, 1874-1912

1875-1912

1874-1912

Chosnitz

1874-1878

1874-1878

 

Damsdorf

1874-1910

1874-1910

1874-1910

Darżlubie

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Eisenbrück

1900-1913

1900, 1902-1913

1900- 1913

Firchau

1874-1879, 1881-1883, 1885, 1887-1888, 1890, 1892-1913

1877-1880, 1888-1891, 1893-1894, 1897, 1899-1913

1875-1879, 1886-1887, 1889-1891, 1893, 1895-1898, 1900-1913

Floetenstein

1874-1881, 1883, 1885-1887, 1890-1891, 1893-1894, 1897-1899, 1906-1907

1875-1882, 1884-1887, 1891, 1893-1894, 1896-1897, 1899, 1904-1907, 1911-1913

1874-1876, 1879-1880, 1883-1887, 1889, 1897, 1903-1909

Förstenau

1900-1908

1900-1909

1900-1909

Gatz

1875-1896

1875-1899

1874-1899

Gersdorf

1874-1906

1874-1906

1880-1910

Glowitz

1874-1877, 1889-1909

1874-1884, 1895-1911

1874-1906

Gowidlino

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Gross Brüskow

1874, 1881-1911

1874, 1892

1874-1880, 1891-1892, 1900-1911

Gross Carzenburg

1900-1911

 

1875-1880

Gross Chelm

1874-1881

 

 

Gross Garde

1874-1908

1874-1911

1900-1911

Gross Jannewitz

1876-1905, 1907-1910

1876-1912

1876-1900

Gross Konarczyn

Verzeichnis 1874-1894, 1892-1913

1874-1913

1874-1913

Gross Massowitz

Verzeichnis 1874-1899, 1875-1913

1875-1894, 1896-1910

1875-1899

Gross Nossin

1874-1904, 1906-1910

1874-1910

1874-1910

Gross Pomeiske

1874-1910

1874-1910

1874-1910

Gross Strellin

1874-1910

1874-1899

1874, 1881-1899

Gross Tuchen

1875-1911

1875-1911

1874-1905

Gross Volz

1875-1909

1875-1899

1875-1899

Grünchotzen

1874-1913

1874-1913

1874-1913

Gumenz

1874-1880

1875

1875-1880

Gustkow

1874-1910

1874-1906

1874-1897, 1899-1906, 1916-1920

Hammerstein

Verzeichnis 1935, 1900-1913

1900-1913

1900-1913

Hebrondamnitz

1893-1899

 

1875-1880

Heidemühl

1874-1913

1874-1913

1874-1912

Jassen

1874-1912

1875-1899

1874-1899

Kathkow

1874-1912

 

1874-1910

Kölln - Kielno

1874-1909

1874-1909

1874-1909

Kose

1876-1913

1876-1913

1876-1913

Krampe

1874-1908

1875-1899

1874-1899

Krampkewitz

1875-1912

1875-1899

1875-1899

Labehn

1906-1907

 

 

Labuhn

1874-1906

1875-1899

1874-1899

Langeböse

1908-1913

1908-1913

1908-1913

Lauenburg

Verzeichnis 1874-1885,  1874-1913

1874-1913

Verzeichnis 1874-1885, 1874-1913

Leba

1874-1911

1874-1911

1874-1911

Lesniewo - Piasnica

1888-1907

1888-1907

1888-1907

Lichtenhagen

1900-1912

1900-1910

1900-1910

Liepnitz

1874-1913

Verzeichnis 1874-1906, 1874-1913

1874-1913

Loebsch - Łebcz

1874-1909

1874-1909

1874-1909

Lubben

1874-1915

1874-1913

1874-1913

Lübzow

1875-1907

1876-1907

1875-1913

Lubocin

1888-1910

1888-1909

1888-1910

Lupow

1875-1911

1875-1899

1875-1890, 1892-1912

Lusin - Luzino

1874-1909

1874-1909

1874-1909

Mahnwitz

1874-1909

1874-1899

1874-1899

Meddersin

1874-1906

1874-1906

1874-1910

Mickrow

1874-1909

1874-1899

1874-1899

Mirchau

1874-1909

1874-1909

1874-1907

Mirchau - Forst

1874-1879

1874-1878

1874-1879

Mossin

1900-1912

1900-1912

1900-1910

Muttrin

1875-1879, 1893-1899, 1906-1911

 

 

Mützenow

1875-1899

1875

1875-1899

Neuendorf

1875-1908

1875-1898, 1900-1909

Verzeichnis 1874-1900, 1875-1913

Neuguth

1879, 1882, 1884, 1888, 1891-1892, 1900-1909

1878, 1882, 1886-1887, 1896, 1898, 1900-1913

1888, 1891, 1900-1909

Neuhoff

1876-1890, 1892-1906

1876-1906

1876-1906

Neustadt

1874-1913

1874-1909

1874-1909

Neustadt Schloss

1874-1910

1874-1909

1874-1909

Niedeck - Kamienica Szlachecka

1874-1909

1874-1909

1874-1909

Notzkow

1881-1909

1876-1889, 1893-1910

1893-1909

Occalitz

1874-1912

1874-1912

1874-1882, 1884-1912

Paczewo

1874-1907

1874-1908

1874-1892, 1894-1911

Parchau

1874-1912

1874-1909

1874-1909

Peest

1874-1913

1874-1912

1874-1910

Pogutken- Pogódki

1874-1911

1874-1911

1874-1911

Polschen

1874-1912

 

1875-1889, 1891-1910

Ponickel

1881-1907

1875-1912

1881-1890, 1900-1912

Prechlau

1974, 1876-1879, 1881-1890, 1893-1895, 1900-1913

1876-1881, 1886, 1888-1890, 1892-1898, 1900-1910

1874-1882, 1884, 1886, 1888-1890, 1893-1894, 1896-1913

Pr. Friedland

1901-1912

1900-1913

1900-1909

Przodkowo

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Puck

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Reinwasser

1874-1912

1875-1899

1875-1908

Reitz

1874-1910

1875-1898

1874-1899

Rettkewitz

1876-1912

1876-1912

1876-1906

Ritzow

1874-1908

1874-1899

1874-1902

Roschütz

1876-1912

1876-1906

1876-1906

Rumbske

1874-1895, 1900-1912

1875-1899

1874-1899

Rummelsburg

1874-1894, 1896-1900, 1902-1907, 1909-1913

1874-1908, 1910-1912

1874-1888, 1891-1901, 1904-1913

Rutzau/Rzucewo

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Sampohl

1900-1912

1900-1910

1900-1910

Saulin

1881-1906

1876-1900

1881-1900

Schlochau

1900-1910

1900-1910

1900-1910

Schurow

1874, 1876-1913

1876-1913

1876-1913

Schmolsin

1874, 1879-1890, 1893-1899, 1904-1907

1875-1895

1875-1898, 1900-1912

Schwarz Damerkow

1874-1908

1907-1910

1907-1910

Sierakowice

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Silno

Verzeichnis 1874-1894

 

 

Sichts

1874-1912

1874-1913

1874-1913

Sommin

1874-1899

1874-1899

1874-1899

Starsen

1875, 1878-1881, 1883-1890, 1892-1895, 1900-1913

1875, 1877-1880, 1885-1888, 1891-1896, 1899-1913

1875, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1896-1913

Starsin/Starzyno

1874-1907

1874-1907

1874-1907

Stendsitz

1874-1907

1874-1907

1874-1894, 1896-1907

Stegers

1874-1894, 1896-1899

1874, 1877-1881, 1883-1884, 1886,  1891, 1894-1895, 1897, 1908-1913

1875-1880, 1890-1894

Stojentin

1874-1913

1910-1913

1900-1913

Stolp

 

1874-1880

 

Stolpmünde

1874-1910

1874-1911

1874-1913

Strepsch

1874-1907

1874-1907

1875-1879, 1882, 1885, 1892-1895, 1897, 1899, 1902, 1905

Stretzin

1876, 1878-1880, 1882-1884, 1886-1887, 1889-1893, 1899-1902, 1906-1910

1875-1877, 1880-1881, 1884, 1891-1892, 1894, 1900-1902

1884, 1886, 1888, 1892-1893, 1897, 1900-1902

Stüdnitz

1875-1907

1874-1899

1874-1899

Sulęczyno

1874-1909

1875-1909

1874-1909

Szemud - Schoenwalde

1874-1908

1874-1907

1974- 1907

Treblin

1875-1909

1881-1899

1881-1899

Weitenhagen

1875-1899

1876-1899

 

Wendisch Tychow

1874-1880, 1891-1899

1874-1875, 1892-1899

1874-1892

Wierschutzin-Wierzchucin

1875-1891, 1894-1899

1875-1899

1875-1899

Wintershagen

1894-1899

1887-1899

 

Wobesde

1875-1893, 1897-1909

1876-1899

1875-1890, 1892-1913

Woltersdorf

1900-1913

1900-1913

1900-1913

Wussow

1876-1912

1876-1901

1876-1906

Wussow-Varzin

1875-1912

1876-1910

1875-1907

Zblewo

1874-1910

1874-1910

1874-1910

Zettin

1874-1899, 1901-1913

1874-1913

1875-1913

Zezenow

1876-1913

1876-1905, 1908-1913

1876-1913

Żarnowiec

1874-1910

1874-1910

1874-1910

 

Visit counter:
Total: 1 758 610
Yesterday: 201
Today: 123
Online: 3
All photos posted on the site and the development are privately owned.
It is prohibited to copy part or in whole posted here papers and photos and use them in other publications without prior express permission of authors page.

Copyright (c) 2008-2024 by Mariusz Baar 84-352 Wicko ul. Lipowa 1
reiseleiter-leba.eu