Redystowo

Reddestow, ein Gutsbezirk von 398 Hekta rmit 141 Einwohnern im Amtsbezirke Roslasin. Im Juni des Jahres 1361 veranlasste der Danziger Komthur Gieseibrecht von Dudeisheim einen Tausch. Die beiden Peter von Kattschow und dessen Neffe Semycauca (oder Semyanta) erhalten statt der bisher besessenen 2 Dritteile des Gutes Kattschow nunmehr das Gut Reddestow zu magdeburgischen Rechten unter Aufhebung der bisherigen „polanischen Zinsen“ (Danziger Komthureibuch Nr. 147). Trotzdem wird im großen Zins buch vom Jahre 1437 Redostaw unter den Gütern mit polnischem Zinslehn recht aufgeführt. Es zahlte 2 Mark (vergl. Cramer 2. Teil Seite 291.) In den Lauenburger Protokollen zwischen den Jahren 1392 und 1402 wird der Ort öfter genannt Reddestow, Reddistow oder Rodistow. Ein Bartke v.Red. und ein Ratke oder Rutke von R. ist wiederholt Bürge (vergl. Kopenhagener Wachstafeln Nr. 42 b, 55, 65, 81, 161 B Seit sehr alter Zeit war Reddestow ein zum Goddentower Schlüssel gehöriges Gut, das auch der nach dem Gute benannten Adelsfamilie Goddentow gehörte und hierüber Lehnsbriefe aus den Jahren 1491 und 1621 aufweisen konnte. Im Jahre 1658 wird der Ort, weil zu dem gleichen Komplexe gehörig, nicht besonders genannt. — Nachmals gelangte es in den Besitz der Familie von Thadden. Laut Familien Nachrichten aus den Jahren 1747. bis 1774 wurde im Jahre 1747 ein Hauptmann von Rostken kopuliert mit einem Fräulein von Thadden in Reddestow; 1750 starb hier eine Frau Elisabethvon Thadden geb. von Zitzewitz; 1774 wurde ein Leutnant von Kleist mit einer Frau Hauptmann von Thadden geb. von Weiher (von der Mulkenthiner Linie) kopuliert. — Nach der Vasellentabelle des Jahres 1756 war Reddestow geteilt zwischen dem Hauptmann im Garde=Regiment Reinhold von Rostken und dem Hauptmann a. 0. Franz Ludwig von Thadden. Nach der Statistik vom Jahre 1784 waren Erben des Gutes die nachgelassenen Söhne des Hauptmanns Ludwig von Thadden, nämlich: a) der Major Franz Heinrich von Thadden, b) der Oberst Joh. Leopold vom Thadden, c) der Leutnant Christian Ludwig von Thadden, d) der Hauptmann Karl Friedrich von Thadden, e) der Hauptmann Ernst Dietrich von Thadden. Im übrigen heißt es von dem Gute, es sei an einem Bache gelegen, worin Schmerlen und Forellen gefangen werden, habe ein Vorwerk, eine Wassermühle, einen Krug, auf der Feldmark des Gutes die Vorwerke Grünhof und Rambiszczm, im ganzen zehn Feuerstelen, einen Eichen und Buchenwald. Nach der Vasallentabelle des Jahres 1804 war der Besitzer des Gutes mit einem Taxwerte von 10 950 Talern Peter Friedrich von Woedtke, dann nach der Matrikel eine Friederike Beca (?)‚ 1838 Ludwig Poltrock, seit dem 8. Mai 1892 M. Peglau Danzig, ein Fabrikbesitzer, 1900 Zienkowicz, 1907 Ritter, 1908 Ruthenberg, dieser verkaufte 1912 einen Teil das Gutes an Czukalski, den anderen an Rosenhagen; Czukalski verkaufte nach einer Besitzzeit von nur einigen Monaten an Bartel.

                               Dworek w Redystowie. 

 

 

Historia Redystowa od początków istnienia  do 1945 roku.

O tym że Redystowo już w epoce Brązu ( 2200 – 1000 lat p.n.e.) było zamieszkane świadczą odkrycia archeologiczne.Były to : miecz z brązu , opaska ramienna z brązu , a także  pochodzące z epoki żelaza kamienne groby skrzynkowe .W czerwcu 1361 roku gdański komtur krzyżacki Gieselbrecht von Dudelsheim doprowadził do wymiany majątków.Dwaj właściciele ziemscy z Kaczkowa Piotr i jego siostrzeniec Semyanta , w zamian za dwie trzecie  części majątku w Kaczkowie otrzymali włości Redystowskie  na prawach Magdeburskich po uchyleniu tzw. podatku polskiego. Pomimo tego w wielkiej księdze podatkowej z roku 1437 Redystowo figuruje jako majątek płacący podatki na prawie polskim. W protokółach lęborskich w latach 1392-1402 wieś nazywana jest Reddestow,Reddistow,lub Rodistow. Na tzw. woskowych tabliczkach kopenhaskich  notowano różne sprawy sądowe i tam występuję  Bartke i Ratke jako mieszkańcy wsi. Od dawien dawna było Redystowo częścią klucza majątku  Godętowskiego .W 1658 roku właścicielami posiadłości jest rodzina von Tahdden .Według rodzinnych kronik z roku 1747 kapitan von Thadden żeni się z panną von Thadden z Redystowa . W 1750 roku umiera Elizabeth von Thadden z domu von Zitzewitz .1774 porucznik von Kleist poślubił pannę von Thadden z domu von Weiher .Według tabeli wasali z roku 1756  Redystowo było podzielone Pomiędzy kapitana regimentu gardy Reinholad von Rostken a kapitana Franz Ludwig von Thadden . Według danych statystycznych z roku 1784 spadkobiercami  włości Redystowskich byli synowie kapitan Ludwika von Thadden :

a)major  Franz Heinrich von Thadden 

b)pułkownik Johann Leopold von Thadden               

c)porucznik Christian von Thadden                               

d)kapitan Karl Friedrich von Thadden                         

e) kapitan Ernst Dietrich von Thadden urodzony w roku 1746 był pułkownikiem i skrzydłowym adiutantem samego króla  pruskiego Fryderyka Wielkiego .

 W XVIII wieku wieś położona jest nad strugą , gdzie można złapać pstrągi i piskorze , posiada jeden folwark, młyn wodny,  karczmę , a na przedpolach majątku ziemskiego znajdują  się dwa folwarki Grunhof i Rambiszczm.Wieś składa  się z 10 domów ,lasu dębowego i bukowego. Według  tabeli z roku 1804 właścicielem majątku był Peter Friedrich von Woedtke , potem Friederike Beca , 1838 Ludwig Poltrock .

                           Historia Redystowa od zarania do 1945 roku. O tym że Redystowo już w epoce Brązu( 2200 – 1000 lat p.n.e.) było zamieszkane świadczą odkrycia archeologiczne miecz z brązu , opaska ramienna z brązu , a także pochodzące z epoki żelaza kamienne groby skrzynkowe .W czerwcu 1361 roku gdański komtur krzyżacki Gieselbrecht von Dudelsheim doprowadził do wymiany majątków.Dwaj właściciele ziemscy z Kaczkowa Piotr i jego siostrzeniec Semyanta , w zamian za dwie trzecie części majątku w Kaczkowie otrzymali włości Redystowskie na prawach Magdeburskich po uchyleniu tzw. podatku polskiego. Pomimo tego w wielkiej księdze podatkowej z roku 1437 Redystowo figuruje jako majątek płacący podatki na prawie polskim. W protokółach lęborskich w latach 1392-1402 wieś nazywana jest Reddestow,Reddistow,lub Rodistow. Na tzw. woskowych tabliczkach kopenhaskich notowano różne sprawy sądowe i tam występuję Bartke i Ratke jako mieszkańcy wsi. Od dawien dawna było Redystowo częścią klucza majątku Godętowskiego .W 1658 roku właścicielami posiadłości jest rodzina von Tahdden .Według rodzinnych kronik z roku 1747 kapitan von Thadden żeni się z panną von Thadden z Redystowa . W 1750 roku umiera Elizabeth von Thadden z domu von Zitzewitz .1774 porucznik von Kleist poślubił pannę von Thadden z domu von Weiher .Według tabeli wasali z roku 1756 Redystowo było podzielone Pomiędzy kapitana regimentu gardy Reinholad von Rostken a kapitana Franz Ludwig von Thadden . Według danych statystycznych z roku 1784 spadkobiercami włości Redystowskich byli synowie kapitan Ludwika von Thadden : a)major Franz Heinrich von Thadden               b)pułkownik Johann Leopold von Thadden        c)porucznik Christian von Thadden                 d)kapitan Karl Friedrich von Thadden              e)kapitan Ernst Dietrich von Thadden urodzony w roku 1746 był pułkownikiem i skrzydłowym adiutantem samego króla pruskiego Fryderyka Wielkiego . W XVIII wieku wieś położona jest nad strugą , gdzie można złapać pstrągi i piskorze , posiada jeden folwark, młyn wodny, karczmę , a na przedpolach majątku ziemskiego znajdują się dwa folwarki Grunhof i Rambiszczm.Wieś składa się z 10 domów ,lasu dębowego i bukowego. Według tabeli z roku 1804 właścicielem majątku był Peter Friedrich von Woedtke , potem Friederike Beca , 1838 Ludwig Poltrock .                    Friedrich August Poltrock i Caroline Poltrock z domu Rasach jedni z właścicieli Redystowa w XIX wieku. Od 8 maja 1892 roku M.Peglau z Gdańska właściciel fabryki, 1900 Zienkowicz , 1907 Ritter , 1908 Ruthenberg ,który sprzedaje w 1912 roku część Redystowa Czukalskiemu a drugą część Rosenhagenowi . Czukalski sprzedaje swoja część majątku po kilku miesiącach Bartelowi. Prof. Dr. Schultz w roku 1912 tak opisywał Redystowo: Redystwo to majątek ziemski o powierzchni 398 hektarów z 141 mieszkańcami.Książka adresowa z roku 1928 wskazuje jako właściciela Curta Crona.Dwa lata później majatek dworski kupuje Robert Zoldan z Bytowa,który podarował majątek swojej córce Charlotte .W roku 1939 po parcelacji majatku we wsi jest czterech rolników .Doktor Huschke jest właścicielem resztek dworskiego majątku 168 hektarów.Córka doktora Huschke zajmuje się rolnictwem i to z sukcesami aż do 1945 roku, kiedy to 8 marca uciekają przed wkraczającymi wojskami rosyjskimi do Niemiec.  Mapa Redystowa z 1928 rok

Friedrich August Poltrock i Caroline Poltrock z domu  Rasach jedni z właścicieli Redystowa w XIX wieku.

 

Od 8 maja 1892 roku M.Peglau z Gdańska właściciel fabryki, 1900 Zienkowicz , 1907 Ritter , 1908 Ruthenberg ,który sprzedaje w 1912 roku część Redystowa Czukalskiemu a drugą część Rosenhagenowi . Czukalski sprzedaje swoja część majątku po kilku miesiącach Bartelowi. Prof. Dr. Schultz w roku 1912 tak opisywał Redystowo:

Redystwo to majątek ziemski o powierzchni 398 hektarów  z 141 mieszkańcami.Książka adresowa z roku 1928 wskazuje jako właściciela Curta Crona.Dwa lata później majatek dworski kupuje Robert Zoldan z Bytowa,który podarował majątek swojej córce Charlotte .W roku 1939  po parcelacji majatku  we wsi jest czterech  rolników .Doktor Huschke jest właścicielem resztek dworskiego majątku o powierzchni 168 hektarów.Córka doktora Huschke zajmuje się rolnictwem  z sukcesami aż do 1945 roku, kiedy to 8 marca uciekają przed wkraczającymi wojskami rosyjskimi do Niemiec.

                       redystowo

Mapa Redystowa z 1928 rok

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 749 593
Wczoraj: 215
Dzisiaj: 15
Online: 2
Wszystkie zamieszczane na stronie zdjęcia i opracowania są własnością prywatną.
Zabrania się kopiowania fragmentów lub całości zamieszczonych tu opracowań i zdjęć i wykorzystywania ich w innych publikacjach bez uprzedniego wyrażenia na to zgody autorów strony.

Copyright (c) 2008-2024 by Mariusz Baar 84-352 Wicko ul. Lipowa 1
reiseleiter-leba.eu