Roszczyce zdjęcia ,historia , wspomnienia.

Kościół dworek i sklep w roszczycach

 Wnętrze kaplicy w Roszczycach z amboną. Widok dworu w Roszczycach. Sklep spożywczy, którego  właścicielem był Echt.

sklep lewandowskiego w Roszczycach

       Dom handlowy  Maxa Lewandowskiego w Roszczycach Gmina Wicko.

porcelanka max lewandwoski roszczyce

 Porcelanowe zamknięcie  butelki  Max Lewandowski .Roszczyce. http://www.srodkowopomorskie.porcelanki.net/news.php

Paul Krause Roszczyce sklep

                                 Porcelanka ze sklepu Paula Krause z Roszczyc.                                         http://www.srodkowopomorskie.porcelanki.net/news.php

Dworek Krockow w Roszczycach Gmina wicko

                           Dworek w Roszczycach Gmina Wicko.kopalania marglu w Roszczycach

                      Kopalnia marglu w Roszczycach Gmina Wicko.

widok na gorzelnię w roszczycach

                          Widok ulicy w Roszczycach w głębi gorzelnia.widok gorzelni w Roszczycach

                        Widok gorzelni w Roszczycach.

przed karczmą Bocka w roszczycach

Przed karczmą rodziny Bock i Pioch w Roszczycach Gmina Wicko.

Rodzina Bock  w Roszczycach gmina wicko

rodzina Bock w Roszczycach

Roszczyce powiat leborski gmina wicko

Hermine Pioch Roschutz roszczyce

                     Hermine Pioch.kaplica w roszczycach mumie w Roszczycach

mumie w Roszczycach gmina wicko

                Mumie z krypty w Roszczycach.

            Prawdopodobnie  pochodzi z wyposażenia kościoła w Roszczycach.

              

          

 

Roszczyce.

Znaleziska archeologiczne z epoki kamienia łupanego wskazują na wczesne osadnictwo na tych terenach . W Roszczycach znaleziono bowiem krzemienną siekierkę i haki rybackie z poroża jelenia z tamtej epoki . Ciekawe były również cztery urny twarzowe znalezione na terenie wsi i świadczące o  pradawnym cmentarzysku. Niestety prawdopodobnie nie zachowały się do naszych czasów .

Pisana historia  dzisiejszych  Roszczyc zaczyna się w roku 1348,kiedy to komtur gdański rycerzy krzyżowych  Gerhard von Stegen  podarował dobra rycerskie Borkowo i Rościec ( Roszczyce) Bartoszowi de Rossytz (Rosicki) na prawie magdeburskim . Majątek pozostaje w rękach Rosickich do roku 1488 , kiedy to z rąk Pawła Rosickiego  przejmuje go jego zięć Wawrzyniec Krokowski zwany mocnym. Tak jak i w innych dobrach rycerskich na terenie powiatu lęborskiego tak i tutaj bardzo często dochodziło do zmiany właścicieli  Roszczyce  najdłużej jednak znajdowały się w rękach Krokowskich . Po Wawrzyńcu Krokowskim  w roku 1507  następują jego synowie Jan i Jerzy Krokowscy. Rodzina Krokowskich w niemieckich źródłach nazywana  jest von Krockow . Jeszcze długo bo aż do 1815 roku władała Roszczycami ,ale w historii wsi najbardziej zasłużył się Reinhold von Krockow budowniczy kaplicy w 1659 roku  hrabia i polski generał .

Kaplica

Kaplica miała służyć  również mieszkańcom okolicznych wsi Bargędzina i Nieznachowa .Budowa  kościółka była efektem ponownego przejmowania kościołów ewangelickich  przez przedstawicieli katolickiego biskupa. Wprawdzie  w Charbrowie świątynia  została we władaniu von Somnitza  , ale on sprowadzał do Charbrowa pastora z Brzeźna Lęborskiego głoszącego nauki kościoła Ewangelicko – Reformowanego, Dlatego Reinhold von Krockow chcąc się uniezależnić od kościoła w Charbrowie ( odległość była też decydująca) buduje niewielką kaplicę w Roszczycach,w 1659 roku .Kościółek dotowany był dwoma hektarami ziemi z których dochód miał pomóc w jego utrzymaniu  .Do tego dochodziło sto talarów rocznie dla pastora .Zbudowana   jest z cegły , wieża nakryta barokowym hełmem. Początkowo skromne wyposażenie ,zostaje wzbogacone przez Antoniego Retzlaffa właściciela Roszczyc w roku 1868 poprzez zakup dzwonów i 1870 ,kiedy to zostaje rozebrany ratusz lęborski znajdujący się kiedyś na placu targowym . Z oratorium (miejsce modlitwy najczęściej poza kościołem) które się tam znajdowało trafia do Roszczyc  renesansowa   bogato zdobiona ambona ,empora  chóralna , organy .Wszystkie te elementy ze starego ratusza lęborskiego zakupił Retzlaff i jego żona . Niestety nie zaznali oni szczęścia (mimo takiej ofiarności dla kościoła) ich ciała spoczywają obok kaplicy ,oboje zmarli w jednym dniu w roku 1821 na cholerę.

Kaplica posiada podziemną kryptę do której wejście znajduje się pod ołtarzem. W podziemnej krypcie  w siedmiu trumnach spoczywają właścicieli  Roszczyc i członkowie ich rodzin .Leży   tam hrabia  Otto von Krockow ze swoją małżonką Nikolain z domu Wejher . Pastor Trowitzsch w swojej kronice twierdzi, iż początkowo ich ciała spoczęły w miedzianych trumnach , te jednak zrabowali francuscy maruderzy uciekający spod Moskwy w 1813 roku ,potem pozostały  już tylko cienkie ołowiane trumny. Mimo upływu czasu ciała znajdujące się w krypcie zachowały się w  bardzo dobrym stanie. Wyglądają nawet jakby były zmumifikowane .Był to  jednak proces naturalny. Niektórzy  dowodzą że sprawia to powietrze torfowe utrzymujące się w podziemiach i duża zawartość saletry potasowej ,inni znowu twierdzą  ,że to miedziane trumny ,w których te ciała początkowo spoczywały doprowadziły do takiej konserwacji zwłok. Dawniej tuż za ołtarzem wisiał portret Reinholda von Krockow ,budowniczego kościoła  i według opowieści mieszkańców na podstawie rysów  twarzy z portretu można było rozpoznać jego ciało spoczywające w krypcie grobowej. W kaplicy do 1737 roku odbywały się pogrzeby , śluby i chrzty .Msze odbywały się co 6 tygodni ,i jak podaje kronika kościelna w 1769 roku wszyscy wierni byli Polakami ,Kaszubami. W 1892 roku Roszczyce stają się częścią parafii charbrowskiej. W 1930 roku podziemia  zostały zamurowane przez Kernsberga właściciela Roszczyc , żeby niepożądane osoby nie wchodziły do krypty . W 1934 roku Kernsberg  z okazji 275 lecia budowy kaplicy dokonuje jej gruntownej renowacji. Według  dawnych mieszkańców   z kaplicznej krypty do   dworku roszczyckiego prowadzi tajne podziemne przejście ,używane kiedyś przez wolnomularzy.

Ród Krokowskich (von Krockow) w znaczącym stopniu doprowadził do rozwoju majątku ziemskiego a co za tym idzie i rozwoju wsi ,chociaż kiedy skończyło się ich władanie  w Roszczycach zostawili po sobie dużo długów. Następni właściciele Roszczyc również przyczyniali się do gospodarczego rozkwitu . Leo Neitzke bratanek Adolpha Retzlaffa  został właścicielem Roszczyc w roku 1895 wprowadził w majątku wiele ulepszeń ,a co najważniejsze zapoczątkował budowę kopalni marglu ,jednak jej rozwój nastąpił dopiero po zbudowaniu linii kolejjowei towarowej przebiegającej od stacji  PKP Wrzeście do Bargędzina gdzie kończyła się przy tartaku .Była to ważna sieć transportowa  dla właścicieli ziemskich i gospodarzy zbudowano ją w 1910 roku . Jej długość wynosiła7,65 km.Niestety w roku 1926 została zlikwidowana . Nasyp jednak widoczny jest po dzień dzisiejszy.W majątku znajdowała się również  szkoła wiejska ,gorzelnia , tartak ,kuźnia i młyn wodny  jak wiadomo z Lęborskich tabliczek woskowych, na których zapisywano przebieg procesów sadowych w XV wieku doszło do  zatargu o młyn w 1404 roku pomiędzy Przypkiem ze Strzeszewa a Wincentym z Roszczyc.Karczma  w Roszczycach  funkcjonowała do 1945 roku jej właścicielem był Bock ,  sklep Krause , potem dom towarowy Lewandowski i do 1945 roku Echt. Bardzo ciekawe są   porcelanowe zamknięcia od starych butelek widać na nich nazwiska właścicieli sklepu, którzy niejednokrotnie rozlewali napoje w swoich sklepach posiadali prywatna rozlewnię wody mineralnej .Dzięki uprzejmości właścicieli strony http://www.srodkowopomorskie.porcelanki.net/news.php dowiadujemy się kto był dawniej właścicielem sklepu i domu towarowego we wsi.(Krause i Lewandowski)

Tragedia na lodzie .

14 lutego 1782 roku pastor Behnke opisuje w kronice kościelnej tragedie ,która wydarzyła się na roszczyckim jeziorku  .Pod córką   zarządców majątku w Nieznachowie Catariny i Johanna Ludwiga Wilke szesnastoletniej Ewy i wielu innych osób podczas połowów  załamuje się  lód .Próby jej wyciagnięcia nie powiodły się  ,a inni  którzy próbowały ich ratować   również wpadli do wody. Trzy ciała pływały pod lodem i ich wyciagnięcie się nie udało. Dwie osoby zostały uratowane .Również ojciec Ewy wpadł do wody, a z nim dragon i gospodarz, który próbował go wyciągnąć .

Musieli on spędzić w zimnej wodzie przeszło godzinę dopóty dopóki ich nie wyciągnięto na ląd. Ewa i dwie inne ofiary nie miały szans na przeżycie kiedy po 4,5 godzinach wyciągnięto je z lodowatej wody.

 Ostatni właściciel .

Werner Kernsberg  był ostatnim   niemieckim właścicielem Roszczyc

Kiedy wkraczają Rosjanie  ucieka do Wrześcienka ,gdzie długo się ukrywa, a właściwie wegetuje przesłuchiwany przez Rosjan ,więziony w piwnicach dworku w  Msazewku. Ponoć był bardzo surowy dla swoich ludzi nie traktował ich godnie , dlatego bał się wrócić , nie pozwalali  mu na powrót również stacjonujący we wsi żołnierze rosyjscy. Kiedy w końcu wyczerpany wraca do Roszczyc mieszka w gorzelni i po dwóch tygodniach umiera.Jego ciało zostało pochowane obok kaplicy  21 pierwszego kwietnia 1946 roku .

 Roszczyce 2013

Po katastrofie jaką był upadek PGR   wieś powoli się rozwija .W Roszczycach znajduje się dziś znana firma Duńska Nordman prowadząca plantację drzewek iglastych .Na dzień dzisiejszy powierzchnia użytkowa wynosi 240 hektarów . Świąteczne drzewka trafiają stąd do Niemiec ,Holandii, Danii i również na rynek Polski .

Odbiorcą jest również znana firma Ikea.

 

 

 

 Stary ewangelicki cmentarz w Roszczycach.

 

leopold Pioch z Roszczyc gmina wicko

Leopold Pioch stolarz.

Julianna Pioch  zdomu Brieschke  Roszczyce

              Charlotte Pioch z domu Brieschke .

 Henriette Krepel z domu Rückward .

      Perschall Gustav i Karoline 

                  Florentine Marczenke z Neznachowa.                           

                Emilie Rohde 

                           Emil Klemm.

                     Dwójka dzieci.

                           Gustav Milz.

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 750 234
Wczoraj: 215
Dzisiaj: 59
Online: 3
Wszystkie zamieszczane na stronie zdjęcia i opracowania są własnością prywatną.
Zabrania się kopiowania fragmentów lub całości zamieszczonych tu opracowań i zdjęć i wykorzystywania ich w innych publikacjach bez uprzedniego wyrażenia na to zgody autorów strony.

Copyright (c) 2008-2024 by Mariusz Baar 84-352 Wicko ul. Lipowa 1
reiseleiter-leba.eu